آموزش تاپر عروسکی با فوندانت | آموزش های ویدیویی با زیرنویس

آموزش تاپر فیل با فوندانت

آموزش تاپر فیل با فوندانت

۴۷
۰
۱۰۰
۴,۸۰۰,۰۰۰ رایگان
آموزش تاپر دندان با فوندانت

آموزش تاپر دندان با فوندانت

۱۸۹
۰
۱۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰ رایگان
آموزش گل شکری با فوندانت

آموزش گل شکری با فوندانت

۵۱
۱
۱۰۰
۴,۸۰۰,۰۰۰ رایگان
آموزش تاپر طاووس با فوندانت

آموزش تاپر طاووس با فوندانت

۱۴۰
۲
۱۰۰
۶,۳۰۰,۰۰۰ رایگان
آموزش تاپر زرافه

آموزش تاپر زرافه

۷
۳
۱۰۰
۵,۵۰۰,۰۰۰ رایگان

آموزش تاپر عروسکی فوندانت مرحله به مرحله و ویدیویی با زیرنویس (برای ناشنوایان) برای علاقمندان کیک فوندانت تدارک دیده ایم. میتوانید با ثبت نام در دوره های رایگان میتوانید صفر تا صد هر کدام را آموزش ببینید. آموزش تاپر عروسکی با فوندانت یکی از تخصص های من (زینب پورقلی) هست که در دوره های پایه و پیشرفته بصورت اختصاصی آموزش میدهم.