بایگانی‌های آموزش - Zina Cake

دوره آموزشی کیک فوندانت پایه

دوره آموزشی کیک فوندانت پایه

۲۵
۰
۳۹
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
آموزش تاپر فیل با فوندانت

آموزش تاپر فیل با فوندانت

۴۷
۰
۱۰۰
۴,۸۰۰,۰۰۰ رایگان
آموزش تاپر دندان با فوندانت

آموزش تاپر دندان با فوندانت

۱۸۹
۰
۱۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰ رایگان
آموزش گل شکری با فوندانت

آموزش گل شکری با فوندانت

۵۱
۱
۱۰۰
۴,۸۰۰,۰۰۰ رایگان
آموزش تاپر طاووس با فوندانت

آموزش تاپر طاووس با فوندانت

۱۴۰
۲
۱۰۰
۶,۳۰۰,۰۰۰ رایگان